Cirkulär återanvändning.

Vår målsättning är att hela vårt koncept skall vara hållbart, enkelt och långsiktigt i allt vi gör vilket också betyder att vi måste minska avtrycket på miljön. Därför är miljöarbete med återanvändning samt återvinning kommit att bli ett viktigt verktyg. Om en enhet är så förbrukad att den inte går att återanvända så går den vidare till demolering och återvinning. 

Men i fösta hand vill vi återanvända IT-utrustningen och på så sätt omvandla en direkt negativ belastning på miljön till en positiv miljöpåverkan genom cirkulär återanvändning. Det handlar om att ta vara på resurser, material och produkter så länge som möjligt och avskaffa avfall och återvinning till förmån för naturens egen metod; återanvändning. I naturen finns som bekant inget avfall alls.

Förvandla enheten du har till den du måste ha.

Hur fungerar det? I samråd och för att optimera verksamheten är det emellanåt tvunget att köpa en ny produkt för vår klient där vi i vår tur samtidigt erbjuder oss att köpa tillbaka tidigare enhet.


 

Vi köper din använda IT.

Byt in din gamla produkt när du köper en ny så kan vi erbjuda ett lägre pris eller återvinna din enhet utan kostnad. Oavsett modell och skick kan vi förvandla den till någonting bra för dig och för framtiden, samtidigt som du minskar din organisations CO₂-belastning.


 
Exit Solution   IT   Telefoni   Dokumenthantering   Om oss   Miljön   Kontakt