Vi levererar framtidens IT-lösningar.

Vi är engagerade samt har bredden och spetskompetensen inom både IT och telefoni. Vår styrka enligt våra kunder är att vi på ett ödmjukt sätt tar oss an uppgiften att tänka utanför boxen och hjälpa våra kunder att nå en bättre lönsamhet inom vårt område.

Vårt team är ditt team.

Exit Solution är bolaget som brinner för att göra våra kunder nöjda men som samtidigt ständigt utvecklas med ny teknik precis som omvärlden. Erfarenhet och brett kunnande gör oss till en trygg leverantör och samarbetspartner.

 
 

Snabb och säker kommunikation.

 

Aktuellt.

2024-02-11
Vi är certifierade med att fortsatt byggt vår tillväxt på en lönsam grund. Enento Group har analyserat företagets bokslutsrapporter som mäter tillväxt, lönsamhet och soliditet. Baserat på dessa tilldelades ett tillväxtcertifikat till Exit Solution i Sverige AB.

2023-08-01
Exit Solution har försetts med UC Sigill Guld (Högsta Kreditvärdighet) som baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag.

2023-01-01
Nyhetsbrev: Recycling - ett hållbart avtal.
För 2023 har vi bestämt oss för att utöka den cirkulära återanvändningen och satsar mer på ett recycling upplägg...


 
Exit Solution   IT   Telefoni   Dokumenthantering   Om oss   Miljön   Kontakt