Vårt team är ditt team.

Vi är engagerade samt har bredden och spetskompetensen inom både IT och telefoni. Vår styrka enligt våra kunder är att vi på ett ödmjukt sätt tar oss an uppgiften att tänka utanför boxen och hjälpa våra kunder att nå en bättre lönsamhet inom vårt område.

Exit Solution är bolaget som brinner för att göra våra kunder nöjda men som samtidigt ständigt utvecklas med ny teknik precis som omvärlden. Erfarenhet och brett kunnande gör oss till en trygg leverantör och samarbetspartner.

 
 

Snabb och säker kommunikation.

 

Aktuellt.

2022-11-01
Exit Solution har försetts med UC Sigill Guld som baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag.

2022-01-12
Vi är certifierade med att ha byggt vår tillväxt på en lönsam grund! Enento Group har analyserat företagets bokslutsrapporter som mäter tillväxt, lönsamhet och soliditet. Baserat på dessa tilldelades ett tillväxtcertifikat till Exit Solution i Sverige AB.

2021-12-01
Nyhetsbrev: Exit Solution växte under 2021. Vi kan konstatera att satsningen inom området IT och molntjänster som helhetsleverantör under 2021 har visat sig vara rätt väg att gå och våra befintliga kunder har visat stort intresse.


 
Exit Solution   IT   Telefoni   Dokumenthantering   Om oss   Miljön   Kontakt