Högsta kreditvärdighet.

"En trygg och stabil partner att göra affärer med"

Vi på Exit Solution är stolta över att kunna visa på en stabil och stark finansiell situation. Framförallt är det viktigt för oss att du som nuvarande eller blivande kund ska känna dig helt trygg när du gör affärer med oss!

Exit Solution i Sverige AB har försetts med UC Sigill Guld (Högsta Kreditvärdighet) som baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag, som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.

UC Risk Företag

Kreditvärderingssystemet UC Risk Företag tar fram information om ett företag är kreditvärdigt. UC Risk Företag uppdateras dagligen och systemet beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma affärsrisker, klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.


Exit Solution klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill

Företag som klassificeras i Riskklass 5 bedöms ha högsta kreditvärdighet och de har 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad. Detta visar att Exit Solution är en stabil och trygg samarbetspartner.


 

 

Exit Solution   IT   Telefoni   Dokumenthantering   Om oss   Miljön   Kontakt